27.4. 2023

Mozgu je úplne jedno, ako sa cítite

Do akej miery sa cítite byť videní a vnímaní?Tiež vás miestami zahŕňajú výčitkami alebo kritikou?Alebo možno vy vyjadrujete svoju nespokojnosť… Stlačené gombíčky vedia poriadne zdvihnúť adrenalín! Ak by ste chceli, mohli by ste mať rôzne situácie zvládnuté presne tak, ako by ste potrebovali. Dokáže to každý, komu na tom záleží. Existuje jedna skvelá taktika: Metóda štyroch prstov,...

21.4. 2023

13 základných princípov fungovania Vesmírnych zákonov

Spoznajte, ako fungujú. Sú určujúce pre vnútornú spokojnosť a harmóniu. Dodržiavať akékoľvek zákony je niekedy nepohodlné. Avšak bez nich by nastal chaos. V bežnom živote každý najradšej všetko súdi podľa seba. Aby bol zachovaný poriadok, je potrebná vonkajšia autorita. Všetci však dobre vieme, že okrem fyzického sveta máme aj ten svoj vnútorný. Do akej miery mu...

6.4. 2023

Keď uveríte príbehu, ktorý prináša emócia

Vonkajší kľud je presne to, čo potrebujeme k vnútornej rovnováhe. S množstvom informácii a úloh, ktoré máme naložené nie je žiadna sranda udržať svoj vnútorný svet v harmónii. Všetky vonkajšie okolnosti majú dopad na pocity a konkrétne zmýšľanie, čím ovplyvňujú spôsob a kvalitu nášho života. Zdrojom pocitov a emócii sú myšlienky, na ktoré sa nalaďujeme. Dnes už poznáme rôzne metódy a techniky, ktorými ich môžeme...

30.3. 2023

Čo umožňuje ovplyvňovať vlastnú realitu?

To, ako žijeme je presným odrazom toho, kým sme. Štruktúru vašej reality tvorí všetko čomu veríte a čo viete o sebe a o svete. Všetky vaše pocity, ktoré sa týkajú vašej schopnosti uspieť a vytvoriť čokoľvek, čo si zaumienite.Všetko, čo sa deje vo vašom živote je priamym odrazom využitia vnútornej energie. Vo svete všetko smeruje k rovnováhe. Tam, kde sa...

24.3. 2023

V tejto hre vyhráva každý

Život je hra, v ktorej svet dáva jedinú otázku: „Hádajte aký som?“ Zaujímavé je, že v tejto hre vyhrávajú všetci. Každému odpovedá podľa jeho predstáv. Svet súhlasí úplne s každým a nastavuje pred neho obraz, ktorý si objednal. My sami formujeme vrstvu nášho sveta pomocou myšlienok. Vysvetlenie tohto procesu sa zakladá na niekoľkých princípoch. Prvý princíp znie: svet odráža váš...