Osobné konzultácie - Balíčky

Absolvovali ste vašu prvú osobnú konzultáciu zdarma a máte pocit, že:

 • váš problém je predsa len riešiteľný
 • teraz sa naň pozeráte s nadhľadom
 • odrazu vidíte aj iné možnosti riešenia
 • cítite veľkú úľavu a nový nával energie
 • stojíte na kopci, môžete voľne dýchať a chce sa vám smiať
 • tie čierne, dookola opakujúce sa myšlienky sa rozplývajú
 • toto je tá zmena, na ktorú ste čakali.

Chcete v konzultáciach pokračovať...

Práve pre vás som pripravila KONZULTAČNÉ BALÍČKY

Som Beta Pavle a som úspešná terapeutka so svojou sukromnou praxou vo Švajčiarsku (www.lets-relax.ch).

Okrem fyzického dotyku masážnymi technikami sa častokrát dotýkam aj
ranených duší klientov, kedy spoločne
hľadáme východiska z opakujúcich sa útrap, bolestí a starostí.

Na základe ich spokojností sa aj  svami rada podelím o svoje dlhoročné
poznatky a skúsenosti zo sveta
alternatívnej terapie.

Čím všetkým sa budeme zaoberať a čo sa naučíte?

 • 1. Analýza
  Budeme sa venovať téme a problematike, ktorú potrebujete vyriešiť a ktorú si samy zvolíte. Budeme sa zaoberať jej možnými príčinami, ktoré vám spôsobujú ťažkosti
 • 2. Vzťahy a súvislosti
  Nadviažeme na vzťahy medzi možnou previazanosťou s osobami alebo situáciami, budeme spoločne hľadať príčiny, prečo sa vám tie pocity opakujú a poodhalíme slabé miesta, kedy sa necítite dobre a nie ste spokojní
 • 3. Emócie
  Metódou alternatívnej kineziológie a pomocou emočných rovníc zameráme pozornosť na odblokovanie vaších duševných zranení, krívd, bolesti, smútkov a hnevu z prítomnosti, ale aj z dávnej minulosti uložené hlboko v bunečnej pamäti a v podvedomí
 • 4. Priebeh terapie
  Pomocou Thetahealingu a technikami kvantovej terapie budeme pracovať s vrodenými, alebo zažitými programami a presvedčeniami, ktoré sa neustále opakujú a spôsobujú negatívne dopady na život. Budeme sa zaoberať spôsobmi, ako narábať s vlastnými myšlienkami a predstavami, aby ste sa mohli čo najbližšie priblížiť životu, ktorý zodpovedá vaším predstavám
 • 5. Očista a harmonizacia
  Naučíme sa očisťovať, zharmonizovať, chrániť a dobíjať svoju energiu
 • 6. Sebapremena
  Vysvetlíme si, ako a kde začať nevyhnutnú sebapremenu, čo dodržiavať, aby ste neskĺzli späť do zabehaných koľají

Najdôležitejšie je začať od seba. Osobná konzultácia môže pomôcť iba v tom prípade, keď ste vnútorne presvedčený, že chcete svoj život ZMENIŤ a ste kvôli tomu ochotný so sebou aj niečo UROBIŤ.

Akým spôsobom bude konzultácia prebiehať?

Konzultácie budú prebiehať podľa predchádzajúceho osobného dohovoru prostredníctvom internetu - Skype, Facebook, alebo  telefonicky.

Konzultačné hodiny rozhodne nesuplujú úlohu profesionálneho psychoterapeuta. Sú zamerané na sebapoznávanie a rozvoj osobnosti.

Pri vzájomnej komunikácii je dôležitá otvorenosť, úprimnosť, rešpekt a dôvera

Do akej miery môže konzultácia pomôcť?

Riešenia prispôsobujem reálnym životným situáciam a poukazujem na možné spôsoby realizácie.

CESTU SI VŠAK VYBERÁTE SAMI.

K tomu, aby ste sa mohli znovu tešiť zo života, je treba počúvať aj hlas srdca, hlbšie nazrieť dovnútra, reštartovať sa a pokračovať vyvolenou cestou. Pomôžem vám porozumieť problému do hĺbky a navediem vás k novým vlastným presvedčeniam a postojom k sebe samému a k samotnému životu

Návody a postupy sú uvedené v rôznych kurzoch, knihách, tréningoch, avšak odhodlanie ich aj praktizovať častokrát zostáva iba želaním.

Keďže budúcnosť je ovplyvniteľná myšlienkami, konaním a následkami našich činov, neváhajte uchopiť život do svojich rúk.  

RADA VÁM PODÁM POMOCNÚ RUKU A BUDEM VÁS SPREVÁDZAŤ.

KONZULTAČNÉ BALÍČKY

Osobné konzultácie: 1hod
120 Eur
1 hod
Online konzultácia prostredníctvom Skype Facebook, Zoom, alebo telefonicky.
Naštartovanie organizmu
Uvoľnenie psychickej prekážky
Osobnostný rozvoj
Princípy zdravého spôsobu života
Posilnenie vnútornej istoty
Motivácia a tvorivosť
Energia a chuť dosahovať svoje ciele
5 – hodinový konzultačný balíček
500 Eur
5 hod
Online konzultácia prostredníctvom Skype Facebook, Zoom, alebo telefonicky.
Naštartovanie organizmu
Uvoľnenie psychickej prekážky
Osobnostný rozvoj
Princípy zdravého spôsobu života
Posilnenie vnútornej istoty
Motivácia a tvorivosť
Energia a chuť dosahovať svoje ciele