Osobné konzultácie - Balíčky

Absolvovali ste vašu prvú osobnú konzultáciu zdarma a máte pocit, že

 • váš problém je predsa len riešiteľný
 • teraz sa naň pozeráte s nadhľadom
 • odrazu vidíte aj iné možnosti riešenia
 • cítite veľkú úľavu a nový nával energie
 • stojíte na kopci, môžete voľne dýchať a chce sa vám smiať
 • tie čierne, dookola opakujúce sa myšlienky sa rozplývajú
 • toto je tá zmena, na ktorú ste čakali.

Práve pre vás som pripravila KONZULTAČNÉ BALÍČKY

Som Beta Pavle a som úspešná
terapeutka so svojou sukromnou praxou vo Švajčiarsku (www.lets-relax.ch)

Okrem fyzického dotyku masážnymi technikami sa častokrát dotýkam aj ranených duší klientov, kedy spoločne  hľadáme východiska z opakujúcich sa útrap, bolestí a starostí.

Na základe ich spokojností sa aj  svami rada podelím o svoje dlhoročné poznatky a skúsenosti zo sveta alternatívnej terapie.

Čo keby som vám povedala, že existuje cesta von, že Vám môžu pomôcť
"Osobné konzultácie"

Čím všetkým sa budeme zaoberať a čo sa naučíte?

 • 1. Analýza
  Budeme sa venovať téme a problematike, ktorú potrebujete vyriešiť a ktorú si samy zvolíte. Budeme sa zaoberať jej možnými príčinami, ktoré vám spôsobujú ťažkosti
 • 2. Vzťahy a súvislosti
  Nadviažeme na vzťahy medzi možnou previazanosťou s osobami alebo situáciami, budeme spoločne hľadať príčiny, prečo sa vám tie pocity opakujú a poodhalíme slabé miesta, kedy sa necítite dobre a nie ste spokojní
 • 3. Emócie
  Metódou alternatívnej kineziológie a pomocou emočných rovníc zameráme pozornosť na odblokovanie vaších duševných zranení, krívd, bolesti, smútkov a hnevu z prítomnosti, ale aj z dávnej minulosti uložené hlboko v bunečnej pamäti a v podvedomí
 • 4. Priebeh terapie
  Pomocou Thetahealingu a technikami kvantovej terapie budeme pracovať s vrodenými, alebo zažitými programami a presvedčeniami, ktoré sa neustále opakujú a spôsobujú negatívne dopady na život. Budeme sa zaoberať spôsobmi, ako narábať s vlastnými myšlienkami a predstavami, aby ste sa mohli čo najbližšie priblížiť životu, ktorý zodpovedá vaším predstavám
 • 5. Očista a harmonizacia
  Naučíme sa očisťovať, zharmonizovať, chrániť a dobíjať svoju energiu
 • 6. Sebapremena
  Vysvetlíme si, ako a kde začať nevyhnutnú sebapremenu, čo dodržiavať, aby ste neskĺzli späť do zabehaných koľají

Najdôležitejšie je začať od seba. Osobná konzultácia môže pomôcť iba v tom prípade, keď ste vnútorne presvedčený, že chcete svoj život ZMENIŤ a ste kvôli tomu ochotný so sebou aj niečo UROBIŤ.

Osobné konzultácie

Riešenia prispôsobujem reálnym životným situáciam a poukazujem na možné spôsoby realizácie. Cestu si však vyberáte sami.

K tomu, aby ste sa mohli znovu tešiť zo života, je treba počúvať aj hlas srdca, hlbšie nazrieť dovnútra, reštartovať sa a pokračovať vyvolenou cestou. Pomôžem vám porozumieť problému do hĺbky a navediem vás k novým vlastným presvedčeniam a postojom k sebe samému a k samotnému životu

Návody a postupy sú uvedené v rôznych kurzoch, knihách, tréningoch, avšak odhodlanie ich aj praktizovať častokrát zostáva iba želaním. Keďže budúcnosť je ovplyvniteľná myšlienkami, konaním a následkami našich činov, neváhajte uchopiť život do svojich rúk.  

RADA VÁM PODÁM POMOCNÚ RUKU A BUDEM VÁS SPREVÁDZAŤ.

Akým spôsobom bude konzultácia prebiehať?

Konzultácie budú prebiehať podľa predchádzajúceho osobného dohovoru prostredníctvom internetu.
Skype, Facebook alebo  telefonicky cez what's app ...

Konzultačné hodiny rozhodne nesuplujú úlohu profesionálneho psychoterapeuta.
Sú zamerané na sebapoznávanie a rozvoj osobnosti.

Pri vzájomnej komunikácii je dôležitá otvorenosť, úprimnosť, rešpekt a dôvera. 

 

 

Konzultačné balíčky

Osobné konzultácie: 1hod
120 Eur
1 hod
Online konzultácia prostredníctvom Skype Facebook, Zoom, alebo telefonicky.
Naštartovanie organizmu
Uvoľnenie psychickej prekážky
Osobnostný rozvoj
Princípy zdravého spôsobu života
Posilnenie vnútornej istoty
Motivácia a tvorivosť
Energia a chuť dosahovať svoje ciele
5-hodinový konzultačný balíček
500 Eur
5 hod
Online konzultácia prostredníctvom Skype Facebook, Zoom, alebo telefonicky.
Naštartovanie organizmu
Uvoľnenie psychickej prekážky
Osobnostný rozvoj
Princípy zdravého spôsobu života
Posilnenie vnútornej istoty
Motivácia a tvorivosť
Energia a chuť dosahovať svoje ciele