VÝZVA: Osobná tvorivá cesta

Jedinečná osobná tvorivá cesta. Osvojte si 7 symbolických princípov, ktorých dosah má v živote veľký priam zázračný účinok. Ide o udržanie kontaktu s momentálnym prežívaním. 

Stante sa svedkom svojho aktuálneho rozpoloženia a momentálneho prežitku. Je to veľmi zaujímavý pocit, ktorý vám dovolí posúvať hranice vášho vnútorného sveta.