Hľadáte odpovede, ako vyriešiť svoje problémy a vnútorný nepokoj?

Vláčite to ako bremeno so sebou už celé roky? Hľadáte pochopenie, prečo sa vám to neustále opakuje?

Cítite že máte na viac, nedarí sa vám vystúpiť z bludného kruhu.

Je to trochu inak, ako ste si kedysi vysnívali. Mali ste pravdepodobne inú predstavu o živote.

Teraz iba prestupujete na mieste a neviete ako sa nasmerovať a vykročiť na správnu cestu.

Máte pocit...

 • Že váš problém už dlho pretrváva...
 • Hlavou víria dookola tie isté otázky...
 • Život plynie bezducho, nič nemení danú situáciu, ba naopak, myšlienky vás ešte viac vťahujú do svojho bludiska...
 • Vediete nekonečný rozhovor so svojim vnútorným hlasom...  

Čo keby som vám povedala, že existuje cesta von? Čo keby som Vám povedala, že Vám môžu pomôcť "Osobné konzultácie"?

 • Východiskom je nestranný názor na problematiku.
 • Pohľad z iného uhlu pohľadu a širšej perspektívy.
 • Vaše uvedomenie a prijatie danej skutočnosti.

Je čas na zmenu, je čas vystúpiť z bludného kruhu.

Je čas na osobné konzultácie.

Osobné konzultácie

K tomu, aby ste sa mohli niekedy znovu tešiť zo života, je treba hlbšie nazrieť do svojho vnútra, reštartovať sa a pokračovať správnou cestou. Pomôžem vám porozumieť problému do hĺbky a navediem vás k novým vlastným presvedčeniam a postojom k sebe samému a samotnému životu .

Budúcnosť je ovplyvniteľná myšlienkami, konaním a následkami našich činov.
 
Nemajte obavy uchopiť  život do svojich rúk. Vždy keď sa pozriete strachu priamo do tváre, získavate na sile, odvahe a sebaistote. Stojí za to skúsiť to, aj keď sa vám to možno zdá nemožné. Ak nie ste so sebou celkom spokojní, nenechávajte to na náhodu.

Začať môžete v každom okamihu, ktorý si zvolíte.

Som Beta Pavle a od malička
som svojích kamarátov a známych trpezlivo počúvala a vďaka silnej empatii a intuícii som ich vedela správne nasmerovať.

To ma naviedlo na cestu hlbšieho študovania ľudskej psychiky a osvedčených praktických metód v praxi.

Dnes sa rada aj s vami podelím o svoje dlhoročné poznatky.

 

Čo vám osobná konzultácia pomôže vyriešiť?

 • Osobné problémy
  nasmerovanie k hlbšiemu poznaniu a pochopeniu samého seba a druhých + pomenovanie a odstraňovanie skutočných problémov a prekážok
 • Zmenu, alebo získanie nového návyku
  usmernenie a podpora pri osobnej premene + poodhalenie skrytého potenciálu
 • Zmenu životného štýlu
  inšpiráciu a motiváciu + formy a spôsoby postupnej realizácie nového spôsobu života
 • Nájsť východisko z ďalších, zdanlivo neriešiteľných problémov
  Práca s vnútornými presvedčeniami a pocitmi vám umožní vás nasmerovať k želanému spôsobu života

Ak chcete vybočiť zo svojich zabehaných koľají a posunúť sa vo svojom živote ďalej, vyskúšajte svoju prvú 20 minútovú osobnú konzultáciu.

Spoločne zvolíme náležité možné opatrenia zabraňujúce sa opakovaniu neželaného problému. Prispôsobíme aktuálny stav okolnostiam a vytvoríme plán postupnej realizácie odstránenia príčin a ich následkov.

Akým spôsobom bude konzultácia prebiehať?

Konzultácia bude prebiehať podľa dohovoru prostredníctvom
internetu: Facebook, Zoom, Skype alebo
telefonicky.

Konzultačné hodiny rozhodne nesuplujú úlohu profesionálneho psychoterapeuta.
Sú zamerané na sebapoznávanie a rozvoj osobnosti.

Pri vzájomnej komunikácii je dôležitá otvorenosť, úprimnosť, rešpekt a dôvera.