Moc prírodných zákonov

Prírodné, duchovné, či vesmírne. Je jedno, ako ich pomenujete. Ich sila sa prejavuje, či si to uvedomujeme, alebo nie. Spoznajte, ako fungujú. Sú určujúce pre vnútornú spokojnosť a harmóniu. Využite ich silu a moc. Nesmierne vám to uľahčí život.

Dodržiavať akékoľvek zákony je síce niekedy nepohodlné. Avšak bez nich by nastal chaos.

V bežnom živote každý najradšej všetko súdi podľa seba. Realitu vnímame každý po svojom. Aby bol však zachovaný poriadok, je potrebná vonkajšia autorita. V našom vnútornom svete to však funguje celkom odlišne. Duchovný svet je zahalený rúškom tajomnosti a všetci dobre vieme, o čom je reč.

Do akej miery venujeme pozornosť svojmu vnútornému vesmíru je na každom z nás.

Len pomaly prichádzajú poznatky vedy, ktoré dokazujú, že všetko okolo nás a v nás je energia a informácie v nekonečnom poli Univerza. S týmto polom sme v neustálom kontakte svojím vnútorným emočno – myšlienkovým nastavením a vibráciami jednotlivých orgánov. Mozog a srdce sú najsilnejšími vysielačmi a príjmačmi elektromagnetických vĺn. Tak, ako berieme za samozrejmosť zemskú príťažlivosť, tak by sme mali dať vážnosť aj tým ostatným, ktoré sa ľudstvu doposiaľ podarilo odhaliť.

Na energetickej úrovni sme všetci so všetkým spojení a priamo ovplyvňujeme dianie nie len vo vnútri nás, ale okolo nás.

Sú súborom univerzálnych princípov. Sú založené na poriadku a rovnováhe.

Sú vzorcom pre šťastný život. Sú pevne dané a fungujú nekompromisne.

My sme všetkým, ale vnímame len určité percento a odráža sa nám len to, na čo sa zameriavame svoju pozornosť.

Ak ste na ceste materiálneho bytia, budete viac vnímať zákon poslania – teda príčin a následkov… Ak sa vydáte cestou spirituálneho bytia, budete sa koncentrovať viac na zákon jednoty a rezonancie.

Cesta úspechu je o prítomnom okamihu, sile zámeru, akcie a zákone rezonancie. To znamená vnímať tak fyzický svet, ako aj ten duchovný, aby bolo všetko v rovnováhe.

Tak ako máme nastavené duchovno, tak žijeme v materiálnom svete. K životu patrí aj to dobré, aj to zlé. Pokiaľ jedno z toho vnútorne odmietate, váš nadbytočný potenciál začnú vyvažovať rovnovážne prírodné sily. A začnete dostávať práve to, čo odmietate. Viac sa o tom dozviete v zákone o Rezonancii.

K šťastiu potrebujeme vedieť a praktizovať, čo najviac sa len dá zo všetkých zákonov, ktoré sme doposiaľ stihli odhaliť a mali možnosť spoznať.

Všetko, vrátane človeka je zložené z atómov, ktoré sú výronom energie a informácii v obrovskom poli prázdnoty vedomia a nekonečného poľa informácii.

Do tohoto nekonečného oceána vedomia patrí všetko, nie len ľudia. To, čo vnímame ako realitu je iba jedna vrstva sveta. Pod povrchom sú naše životy riadené Súhrnom pravidiel a princípov zvaných Vesmírne (duchovné) zákony. Ich osvojením sa môžeme stať tvorcami svojho života a naučiť sa viesť zmysluplný život.

Keď sa riadime Vesmírnymi zákonmi, vstupuje do našich životov vnútorný poriadok, ktorý sa prejavuje ako kľud, prijatie, pokora, všímavosť a vedomá činnosť.

Vďaka ním si uvedomíme, že náš život nie je náhoda a začneme chápať, prečo sa nám práve deje to, čo sa nám deje.

Jediné čo máme, je prítomný okamih. Veľmi často si túto vzácnu chvíľu ani neuvedomujeme, pretože žijeme v rutine. V návykoch a presvedčeniach pod vedením vnútorného autopilota. Ten sa nás snaží chrániť a vyvoláva strach z neznáma. Je toho omnoho viac, čo nás drží v tomto zajatí a nepustí za oponu neprebádaného duchovného sveta.

Novou cestou je poznanie základných princípov fungovania Vesmírnych zákonov. Sme súčasťou celku, kde sú zákony pevne dané a fungujú nekompromisne. Osvojte si z nich čo najviac a uvidíte ten rozdiel.

1. Zákon jednoty

Prepojenie všetci zo všetkým, každý s každým. Sme súčasťou jednej sily v jedinom priestore a jedného zdroja. Čo robím sebe, urobím druhým. Čo robím druhým, urobím aj sebe. Čo z lásky nezištne rozdám, to sa mi z inej strany niekoľkonásobne vráti. Týka sa to aj dobra aj zla. Energeticky sme prepojení. Sme jedným kolektívnym vedomím.

2. Zákon energie

Všetko – aj my sme energia. Energeticky sme v neustálom kontakte so všetkým. Sme prijímačmi a vysielačmi. Energia je nekonečná a nikdy neumiera, iba sa transformuje do inej formy. Smrťou sa naša energia zmení na inú energiu. To znamená, že sme vlastne nesmrteľní 🙂

Pri zadržiavaní, alebo potláčaní vnútorných pocitov (energie), dochádza k stagnácii a prejavuje sa to stiahnutím na hrudi, ako keby sme chceli zadržať dych.

3. Zákon vibrácii (rezonancie)

Vibrácie sú merateľné. Majú svoje frekvencie. Vysoké vyvolávajú radosť, nízke pochyby, strach, uzavretosť, závisť, zlosť.

Vesmír nereaguje na naše priania, túžby, chcenie… Je mu úlne jedno, ako sa cítime. Funguje na báze vibrácii a frekvencií. Vníma na akých frekvenciách sa pohybujeme a presne to nám dáva do života. Začneme priťahovať (magnetizmus) presne tie vibrácie a frekvencie, na ktoré sme naladení (energetické dráhy života).

4. Zákon zhody

Všetko, čo máme vo vnútri zodpovedá fyzickému svetu. Vonkajší svet je iba odrazom nášho vnútorného sveta.

5. Zákon príčiny a následku

Hlavný zákon, od ktorého sú odrazené ostatné. Často sa zameriava na karmu. Čo dávaš, to dostávaš. Čo zaseješ, to budeš žať. Funguje systémom akcia – reakcia… Každý náš čin má dôsledok, ktorý potom zažijeme, každé rozhodnutie má dopad na to, čo sa bude v našom živote diať.

Preto sa ľudia často boja prevziať zodpovednosť za svoj život. Neosobná sila prejavujúca sa v živote úzko súvisí so zodpovednosťou. Ak to nepochopíme, stávame sa obeťami života a vyhovárame sa na osudy a vonkajšie okolnosti.

Dôležité:

Naučiť sa myslieť a chovať v súlade stým, čo naozaj chceme a cítime. Prejsť z hlavy aj do srdca a zákon začne na 100 % fungovať.

6. Zákon príťažlivosti

Frekvencie, na ktorých sa nachádzame priťahujú rovnaké frekvencie a vibrácie. Funguje je to na základe magnetizmu, teda príťažlivosti. V praxi to znamená, že si priťahujeme do života všetko podľa toho, aké máme myšlienky, názory, presvedčenia, pocity, duševný stav…

Nemôžeme priťahovať iné vibrácie, ako na ktorých sa nachádzame a ktoré vysielame. Predstavte si rozhlasové stanice. Ak nie ste s niečím spokojní, tak sa skúste preladiť. Až také to je jednoduché.

Tak ako fungujú rozhlasové stanice (vysielač – prijímač), tak v priestore variant, ktorý nás obklopuje existujú jednotlivé energetické dráhy života. Na tie konkrétne nás priťahuje naše vnútorné vyžarovanie.

Ak sme šťastní a máme radosť, tak presne si to aj priťahujeme. Naše podvedomie nám vždy dáva za pravdu a teda učiňuje to, čo si želáme. To znamená, na čo myslíme a v akom emocionálnom stave sa práve nachádzame. Ak sa naučíte ovládať svoje myšlienky a pocity, tak ste vyhrali. Ak ešte nie, a chceli by ste, máte možnosť. Vesmíru je úplne jedno čo chcete, alebo nechcete. Reaguje na impulzy. Dostávate vždy iba to, čo si želáte.

Reaguje na to, ako sa cítite – teda ako ste frekvenčne naladení, nie na to, čo by ste chceli, alebo nechceli. Veľa vnútorných procesov riadi podvedomie, a tak podľa automatických činností a reakcii si na nevedomej úrovni si myšlienkami doslova to nechcené privolávame. Únikom je začať myslieť inak.

7. Zákon činov

Nič nevznikne iba tak. Ak chcete vo svojej fyzickej realite vidieť a zažívať to, čo chcete zažívať, musíte začať robiť, čo je v súlade s vašimi túžbami. Sem patrí proces manifestácie, vaše myšlienky a pocity, teda vnútorná úroveň emočného naladenia – to, čo si myslíte, cítite a ako máte zameraný fokus na prianie vo fyzickom svete. Teda to, čo chcete vidieť ako výsledok.

Most od túžby k jej splneniu = zámer + kroky vedúce k cieľu

Ako: pátrať, skúmať, tvoriť, hľadať, činiť, zaujímať sa, domáhať sa…!

Bez ohľadu na to, či na to máte alebo nie, tak tento zákon uvediete do pohybu, keď sa ním začnete riadiť. Teda začnete konať – robiť prvé a ďaľšie a ďalšie kroky vedúce k cieľu.

Najlepšie činy sú tie, ktoré prídu ako náhle vnuknutia a ani neviete, odkiaľ sa vzali. Zrazu je tu nejaký nápad alebo znamenie urobiť niečo, čo vedie k nejakému výsledku. Niekedy ani nevieme k akému výsledku to povedie. Vieme iba, že to proste musíme urobiť.

Niekedy ani nezálež na tom, aký bude výsledok ako to, že to vôbec robíte. Že to má nejaký smer a cieľ a že vás to baví. Tá cesta je väčšinou to, čo nám prináša aj väčší pôžitok.

Výsledok je prchavý moment v čase, ktorý pominie a ktorý si užijeme iba určitý čas. Potom príde nová výzva, nové snaženie, nový rast vedúci k ďalšiemu cieľu – k ďalšej výzve.

8. Zákon odmeny – kompenzácie

Čokoľvek dáte alebo urobíte, tak sa vám to 100 násobne vráti späť. Keď dávate zlo, vracia sa vám zlo. Keď dobro, tak sa vracia dobro. Keď dávate, tak treba dávať bez očakávania, že niečo príde späť. Význam má iba dávať všetko z radosti, pretože očakávania môžu sklamať.

Je rozdiel vo vibráciách a energií, keď dávame iba tak pre radosť, pretože chceme, ako keď niečo dávame podmienečne, že za to niečo očakávame. To sú dve rôzne veci, dve rôzne frekvencie a energie a dva rôzne výsledky.

9. Zákon neustálej zmeny a premeny energii

Jedinou konštantou nášho života je zmena. Energia sa neustále mení. My ovplyvňujeme ľudí okolo seba vzhľadom k tomu, na akých vibráciách sa nachádzame. A vďaka tomu môžme prechádzať z reality do reality. My sa môžeme neustále vyvíjať a túto energiu prestupovať. To je tá najväčšia fantázia v našom živote a na celom svete.

10. Zákon relativity

Všetko čo sa nám deje a čo zažívame je neutrálne. Tomu, čo sa deje okolo nás dávame význam a energiu iba my sami na základe našich myšlienok a pocitov. Na základe toho, ako si interpretujeme čo sa deje a na základe emócií, ktoré v nás okolnosti vyvolávajú. Je na nás, ako posudzujeme neutrálne situácie a ako ich vnímame. My sa môžeme spojiť s akýmkoľvek prežitkom akejkoľvek emócie.

To, čo sa nám deje a nepáči sa nám, máme brať ako výzvy a lekcie, ktoré máme prekonať, aby sme vyrástli na určitú úroveň. Inak môžeme ďalej život vnímať ako trest. Všetko, čo v živote urobíme je naše rozhodnutie. To nás nikto za nič netrestá.

11. Zákon polarity – dualita

Vždy sú tú dve strany. Iba vtedy, keď niečo zažijeme, vieme posúdiť či to chceme zažívať. Ak vieme, čo by sme nechceli, máme možnosť urobiť patričné kroky a opatrenia k žiadanému výsledku.

12. Zákon rytmu

Všetko ide vo vlnách a vždy je to o akomsi flow. Vzostupy a pády sa opakujú rovnako ako kolobeh – cyklus v prírode. Ráno – večer, príliv – odliv, ročné obdobia …

13. Zákon rodu

Ide o mužskú a ženskú energiu, teda o jin a jang. Každý z nás je nositeľom oboch energii a je dôležité, aby boli vyvážené. Teraz môžete zaregistrovať, ako všetko so všetkým súvisí. Tak ako v materiálnom svete funguje dualita, vo vnútri človiečika sa o vyváženosť energii stará polarita.

14. Zákon synchronicity

Všetko z minulosti, cez prítomnosť až do budúcnosti – každá jedna náhoda či udalosť, s ktorou sa stretneme, sú vzájomne prepojené.Každá jedna nám prináša určité posolstvo. V skutočnosti neexistujú žiadne náhody – existuje len synchronicita a všetko sa deje z nejakého dôvodu.

Pozorujte, skúmajte sa a zavádzajte zákony do života, pretože tým sa váš život stáva kvalitnejším, vyrovnanejším, stabilnejším a krajším. Využite svoju príležitosť!

S úctou

Beta Pavle

Som nadšená bádateľka ľudského potenciálu, iniciátorka osobnostného rozvoja a lektorka unikátnej metódy ovplyvňovania reality. Milujem hudbu, prírodu, pohyb a k môjmu životu neodmysliteľne patria knihy. Ak chcete vedieť o mne viac: Môj príbeh si prečítate tu >>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.